Usmernrnie SFZ k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR