predseda ObFZ Vladimír Hracho (vľavo) s prezidentom SFZ Jánom Kováčikom