Novinky

27
mar

Futbalová sezóna 2019/2020 skončila. Čo na to hovoria kluby?

Futbalovej sezóne na regionálnej ako aj oblastnej úrovni už odzvonilo. Včera padli oficiálne rozhodnutia Západoslovenského futbalového zväzu ako aj Oblastného futbalového zväzu Trnava. Pýtali sme sa na to, ako to vnímajú ľudia, ktorí sa vo futbale pohybujú.
Čítaj viac
26
mar

Anulovanie futbalových súťaží ObFZ Trnava v súťažnom ročníku 2019/2020

V pondelok 23.3.2020 sa pod vedením prezidenta SFZ Jána Kováčika zišla operatívna pracovná skupina zainteresovaných funkcionárov SFZ. Predmetom jej rokovania, okrem iného, bolo aj spoločné „Vyhlásenie..“ predsedov regionálnych futbalových zväzov, z ktorého obsahom sa pracovná skupina stotožnila. Obsah vyhlásenia: 1. Súhlasí so zrušením jarnej časti všetkých regionálnych a oblastných súťaží. 2. V tomto smere máme voľné ruky – je to naša kompetencia – môžeme konať – RFZ i ObFZ. 3. Z toho plynie, že VV každého RFZ a ObFZ hlasovaním, zrejme len per rollam, právoplatne rozhodnú o svojich súťažiach. Na základe tohto vyhlásenia oznamujem, že dňa 25.3.2020 Vám bolo sekretárom...
Čítaj viac
13
mar

Školenie trénerov UEFA Grassrouts C licencie v Trnave

Technický úsek SFZ–Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci s ObFZ Trnava organizuje školenie trénerov UEFA Grassrouts C licencie v Trnave. Termín školenia: 25.4. – 28.5.2020 Záverečné skúšky: 15.6.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.4.2020. Kontaktná osoba predseda TMK p. Jozef Brezovský +421 905 212926, jokobreza@gmail.com Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia. Bližšie informácie nájdete na tomto linku.
Čítaj viac
1 2 3 98