Novinky

25
jún

Riadna konferencia Oblastného futbalového zväzu Trnava

V zmysle Stanov ObFZ Trnava čl. 35, bod 3, Výkonný výbor ObFZ Trnava zvoláva, riadnu konferenciu Oblastného futbalového zväzu Trnava na 6. júla 2020 o 17,00 hod. (v pondelok) v priestoroch Relax Aquapark Trnava, Rybníková 16, vedľa Mestskej športovej haly v Trnave. Program riadnej konferencie: 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov článok 35, bod 3, ObFZ Trnava) 2. Správa mandátovej komisie 3. Menovanie skrutátorov, overovateľov zápisnice a schvaľovanie pracovných komisií 4. Schvaľovanie návrhu programu riadnej konferencie ObFZ Trnava 5. Udeľovanie ocenení ObFZ Trnava 6. Správa o činnosti ObFZ Trnava za obdobie od predchádzajúcej konferencie 7. Správa o...
Čítaj viac
1 2 3 100