Novinky

27
okt

Volebná konferencia ObFZ Trnava

Oblastný futbalový zväz Trnava zvoláva Volebnú konferenciu. V zmysle Stanov ObFZ Trnava článok 35, bod 2, Výkonný výbor ObFZ Trnava zvoláva, volebnú konferenciu Oblastného futbalového zväzu Trnava na 16. novembra 2021 o 16:30 hod. (v utorok) v priestoroch Relax Aquapark, Rybníková 16, vedľa Mestskej športovej haly v Trnave. Program konferencie: 1. Otvorenie 2. Schválenie programu volebnej konferencie ObFZ Trnava 3. Voľby pracovného predsedníctva a pracovných komisií (mandátovej, návrhovej a overovateľov zápisnice) 4. Správa predsedu mandátovej komisie 5. Správa predsedu o činnosti ObFZ Trnava za obdobie od predchádzajúcej konferencie 6. Správa o hospodárení ObFZ Trnava k 31.10.2021 7. Správa kontrolóra ObFZ...
Read More
1 2 3 4 5 123