ISSF

Informačný systém slovenského futbalu

všetko dôležité o ISSF

Odkazy

prístup do systému ISSF
odporúčame www prehliadač
verejný register matrík SFZ
oficiálny výsledkový servis slovenského futbalu

Aktivácia ISSF kontra

aktivácia osobného kontra ISSF člena
ako získať plastový registračný preukaz SFZ

Často kladené otázky

všeobecné informácie
najčastejšie otázky klubových manažérov

Dokumenty

informačné a prezentačné materiály
registračné formuláre
technické informácie a podklady

Mesačná zberná faktúra

základné informácie
dôležité informácie

Videonávody

prvé kroky klubového ISSF manažéra
základná registrácia hráča
elektronický zápis o stretnutí
aktivácia a správa tímového manažéra ISSF

Elekotronický transfer

úvod k elektronickým transferom
schéma elektronického transferu
popis elektronického transfer

Platobné predpisy

dôležité informácie

Kontakty

kontakty na oddelenia