Odborné komisie

Revízna komisia

Kontrolór: Denis Kabát
+421 907 694 569

Člen: Emil Kútny
Člen: Milan Štrbo

Disciplinárna komisia

Predseda: Jozef Šmidovič
+421 905 384 655

Člen: Milan Boris
Člen: Vít Počuch
Člen: Monika Hulíková

Športovo – technická komisia

Dočasne poverený predseda: Marek Juhász
+421 905 777 811

Člen: Martin Krivošík
Člen: Miroslav Bujalka
Člen: Jaroslav Slamka
Člen: Andrej Jurkas

Komisia rozhodcov a delegátov

Predseda: Tibor Santa
+421 918 222 611

Člen: Štefan Moncman
Člen: Henrich Juhás
Člen: Marek Fodor
Člen: Stanislav Krivošík

Komisia mládeže a školského futbalu

Predseda: Roman Čavojský
+421 907 391 712

Člen: Matej Lukačovič (oblasť Trnava)
Člen: Jozef Glos (oblasť Piešťany)
Člen: za oblasť Hlohovec bude doplnený

Trénersko – metodická komisia

Predseda: Jozef Brezovský
+421 905 212926

Člen: Ján Pavlovčík
Člen: Richard Slovák
Člen: Marián Kováčik

Odvolacia komisia

Predseda: Lukáš Radoský
+421 908 125761

Člen: Ján Stachura
Člen: Peter Bartovič