Odborné komisie

Revízna komisia

Kontrolór: Denis Kabát
+421 907 694 569

Člen: Emil Kútny
Člen: Milan Štrbo

Disciplinárna komisia

Predseda: Jozef Šmidovič
+421 905 384 655

Člen: Milan Boris
Člen: Kamil Brestovanský
Člen: Monika Hulíková

Športovo – technická komisia

Predseda: Marek Juhász
+421 905 777 811

Člen: Jaroslav Sloboda
Člen: Martin Krivošík
Člen: Miriama Matulová

Komisia rozhodcov a delegátov

Predseda: Tibor Santa
+421 918 222 611

Člen: Branislav Bartko,
Člen: Stanislav Krivošík
Člen: Henrich Juhás
Člen: Štefan Moncman
Člen: Marek Fodor

Komisia mládeže a školského futbalu

Predseda: Jozef Brezovský
+421 905 212 926

Člen: Michal Konček
Člen: Matej Lukačovič
Člen: Marek Vavro

Trénersko – metodická komisia

Predseda: Jozef Brezovský
+421 905 212926

Člen: Ján Pavlovčík
Člen: Richard Slovák

Odvolacia komisia

Predseda: Lukáš Radoský
+421 908 125761

Člen: Radomír Sečány
Člen: Peter Bartovič