ObFZ Trnava slávnostne otvoril nové priestory v City Arene

Oblastný futbalový zväz Trnava v piatok predstavil nové priestory a na slávnostnom otvorení uvítal viacerých významných hostí. Okrem prezidenta Slovenského futbalového zväzu Jána Kováčika boli medzi hosťami aj predseda Západoslovenského futbalového zväzu Pavol Šipoš, jeho predchodca Ladislav Gádoši, generálny sekretár SFZ Jozef Kliment, bývalý predseda ObFZ Trnava Alexander Schmidt a samozrejme vedenie a výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu Trnava.

ObFZ Trnava sa po šiestich rokoch dočkal nových priestorov v City Arene. Predošlým sídlom bola budova vedľa Mestskej športovej haly, avšak kvôli prechodu do súkromného vlastníctva sa zväz presťahoval do provizórnych priestorov v Mestskej športovej hale.

Myšlienku nových priestorov vyslovil už predchádzajúci predseda ObFZ Trnava Alexander Schmidt, ktorá sa následne stala predmetom viacerých diskusií. Podľa predsedu ObFZ Trnava Vladimíra Hracha sa začala dlhá cesta získavania nových priestorov: „Pred necelými dvomi rokmi sa dokončila stavba City Areny a zhruba toľko nám trvalo, kým sme našli určitý spôsob riešenia ako nájsť vhodné priestory, aby neboli zaťažujúce pre kluby ObFZ Trnava a aby sme ich dokázali vykryť z prostriedkov, ktoré nám poukazuje SFZ a ZsFZ. Snažili sme sa nájsť optimálne riešenie pre všetkých. Našťastie sa to podarilo, sme tu a dúfame, že nové sídlo bude fungovať aj pre budúcich funkcionárov oblastného zväzu.“

Po rokoch sa tak zväz dočkal priestorov, ktoré sú adekvátne vzhľadom na jeho činnosť a pôsobenie: „Tieto priestory vnímam trochu v širšom kontexte, nakoľko Spartak Trnava, aj keď je profesionálnym klubom, je našim top klubom regiónu. Tým, že sme prišli do City Arény, je bližšia spolupráca a prepojenie medzi amatérskym a profesionálnym futbalom. Chceme, aby bola táto spolupráca zase o niečo lepšia ako doteraz, to znamená, že sa budeme snažiť motivovať fanúšikov oblastných súťaží, aby chodili na zápasy Spartaku Trnava,“ prezrádza Hracho.

Za pomoc pri získavaní priestorov by sa chcel predseda zväzu poďakovať viacerým ľuďom: „Určite musím poďakovať prezidentovi SFZ pánovi Kováčikovi, pánovi Pavlovi Adamcovi, ktorý je predsedom predstavenstva City Areny, pretože práve v tomto trojuholníku sme museli viesť veľa rozhovorov. Musím poďakovať pánovi Gádošimu, ktorý pri určitých situáciách robil sprostredkovateľa medzi všetkými tromi stranami, nakoľko silné autority vedia do situácie vstúpiť a nájsť určitý konsenzus. Samozrejme musím poďakovať sekretárovi, pretože celé presťahovanie bolo na jeho pleciach, výkonnému výboru, ktorý mal trpezlivosť a stál za mnou počas celého čakania na konkrétne rozhodnutie. Moja vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali väčšou alebo menšou mierou na tom, aby sme sa dostali do týchto reprezentatívnych priestorov.“

V súvislosti s novými priestormi chce zväz zatraktívniť oblastné súťaže pre divákov aj práve prostredníctvom rôznych pripravovaných súťaží: „Máme v pláne robiť derby zápasy a oslovovať potenciálnych sponzorov, ktorí by mohli do týchto zápasov priniesť pre hráčov ocenenia v podobe vecných darov. Rovnako chceme pripraviť pre fanúšikov rôzne tipovacie súťaže o vecné ceny cez naše sociálne siete, aj v súvislosti s Majstrovstvami Európy do 21 rokov. Určite chceme prinášať pre našich fanúšikov atraktívne mediálne výzvy.“

Nové priestory ocenil aj sekretár ObFZ Trnava Emanuel Cuninka: „Momentálne tu pôsobíme mesiac a musím skonštatovať veľkú spokojnosť. Tieto priestory pre zväz predstavujú významný krok vpred. Pozitívne reakcie počúvam aj od funkcionárov klubov, ktorí zväz doteraz navštívili.“

Rovnako vyslovuje vďaku prezidentovi SFZ Jánovi Kováčikovi a Pavlovi Adamcovi pri získavaní nových priestorov. Podľa jeho slov presťahovanie zväzu nebolo príliš náročné: „Sťahovali sme veci pre kluby, dresy a celú agendu. Zariadenie sme sťahovať nemuseli, nakoľko v týchto priestoroch je všetko nové. Pri sťahovaní mi pomáhali viacerí, moje poďakovanie patrí Jankovi Slobodovi, Petrovi Dubcovi a hlavne mojej rodine, pretože nebyť jej, určite by nám sťahovanie trvalo dlhšie. Za to im ešte raz pekne ďakujem.“