Category

Novinky
18
apr
2021

Aktualizované usmernenie SFZ k vyhláške ÚVZ účinné od 19. apríla

AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE (účinné od 19. apríla 2021) k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí č. 186/2021 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 16.4.2021 v spojení s vyhláškou  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k...
Čítaj viac
27
mar
2021

Plánované školenia trénerov

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia. Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Košiciach v termíne 09.04. – 28.06.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.03.2021. Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Nitre v termíne 08.05. –03.08.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné...
Čítaj viac
25
mar
2021

POSUNUTIE ZIMNÉHO PRESTUPOVÉHO TERMÍNU PRE AMATÉROV DO 30. 4.

Pracovná skupina pre prípravu zmien a doplnení Registračného aprestupového poriadku SFZ navrhla predĺženie prestupového termínu pre amatérov počas zimného registračného obdobia s obmedzením a zimného registračného obdobia zo zahraničia do 30. 4. 2021. Návrh na zmenu a doplnenie RaPP bol oficiálne VV SFZ schválený hlasovaním per rollam dňa 23. marca 2021. V súvislosti s obmedzením všetkých amatérskych...
Čítaj viac
06
mar
2021

Výzva pre amatérske športové kluby na získanie podpory na zmiernenie dopadov pandémie

Fond na podporu športu dnes (v piatok 5. 3. 2021) vyhlásil výzvu určenú pre amatérske športové kluby, ktoré budú môcť žiadať o podporu s cieľom zmierniť dopady pandémie COVID-19. Oprávneným obdobím, na ktoré sa bude pomoc vzťahovať, je marec 2020 až december 2020 a o pomoc môžu žiadať amatérske športové kluby, ktoré splnia podmienky ustanovené výzvou. Maximálna výška pomoci...
Čítaj viac
04
mar
2021

COVID automat pre šport

Všetky informácie ohľadom športovania a pohybu MŠVVaŠ SR predstavilo nedávno plán návratu športovcov na športoviská tvz. Covid automat pre šport. Covid automat pre šport vychádza z kritérií národného covid automatu, ktorý nájdete na https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-11-02-2021-okresy-rozdelenie a kopíruje regionálnu charakteristiku. Nemá kompetencie uvoľňovať  opatrenia nad rámec vyhlášky alebo nariadenie hlavného hygienika. Jeho hlavnou úlohou je konkretizovať možnosti a spôsoby vykonávania športu podľa...
Čítaj viac
21
jan
2021

Školenie UEFA Grassroots C licencie ObFZ Trnava

Pravidelne raz ročne usporiada technický úsek SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Trnava školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. V tomto roku školenie absolvovalo 20 záujemcov, ktorí mali záujem o základnú trénerskú kvalifikáciu, aby mohli pôsobiť oficiálne ako tréneri v oblastných súťažiach. Školenie pozostávalo z 10 blokov. Štyri bloky boli kontaktnou výukou a šesť blokov...
Čítaj viac
1 2 3 56