Dôležité informácie pre klubových funkcionárov pred novou sezónou 2017/2018

Vážený klubový manažér, ostatní členovia SFZ,

Dňa 01. 07. 2017 oficiálne začala nová sezóna 2017/2018, vzhľadom na to Vám zasielam zopár dôležitých informácií:

  • rozhodnutím najvyšších orgánov SFZ sa Odstupné za hráča vracia do mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete TU
  • začala sa nová sezóna a je potrebné si vygenerovať členské poplatky za klub a za hráčov pre novú sezónu, kompletný návod je k dispozícii TU
  • mnohým sa končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové preukazy, už dlhšie je zavedené, že platnosť preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov platnosti, nenechávajte si to prosím na poslednú chvíľu, nakoľko sa ide meniť viac ako 50 000 preukazov, čo môže spôsobiť neskoršie dodania, pokiaľ príde veľa objednávok v jednom momente (napriek tomu, že sme zdvojnásobili výrobnú kapacitu).
image

Čo sa práve pripravuje:

  • momentálne bežia finálne úpravy matrík FO (fyzických osôb, hráči, tréneri, rozhodcovia, delegáti…) a PO (právnických osôb, kluby, zväzy, asociácie…), ktoré prinesú všetky potrebné funkcionality pre splnenie všetkých podmienok Zákona o športe, hlavne klubové a zväzové príslušnosti ostatných členov.
  • úpravy Zápisu stretnutí, podľa Zákona o športe a aj na žiadosť Technického oddelenia SFZ a ÚLK, ktoré prinesú hlavnú zmenu v tom, že v Zápise o stretnutí už nebudú voľne vpisovateľné polia pre asistentov trénerov, lekárov, videotechnikov a podobne, ale budete si ich musieť zaregistrovať a požiadať o ich súhlas, že ich uvediete do realizačného tímu mužstva alebo na Zápis o stretnutí. Bude na to jednoduchý elektronický proces (Vy požiadate, osoba Vám to schváli, Vy osobu pridáte, kde potrebujete podľa funkcie a licencie), netreba sa ničoho obávať, myslíme na Vás, aby to bolo najjednoduchšie ako sa dá.
  • vo všetkých súťažiach sa postupne zapne kontrola na trénerské licencie (položka tréner bude v krátkom čase povinné pole).
  • centrálny register zmlúv podľa Zákona o športe, jedná sa o zmluvy: profesionálny športovec, amatérsky športovec, talentovaný športovec, dobrovoľník, sponzorská zmluva, zmluva s agentom.

Následne priebežne všetky „verejné“ informácie doplníme na futbalnet.sk.

Prajem Vám krásne leto, ďakujem za spoluprácu v starej sezóne a teším sa na novú…

S úctou, Ján Letko.