Dôležité upozornenie pre kluby na čerpanie kreditov zo Zákona o športe