Manuál a usmernenie v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19

Manuál a usmernenie k organizácii tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19

Obsah manuálu:
1. Požiadavky a pravidlá na organizáciu a zabezpečenie tréningového procesu.
2. Požiadavky a pravidlá na organizáciu a zabezpečenie súťažného a priateľského stretnutia.
3. Požiadavky a pravidlá na účasť divákov.
4. Delegované osoby.
5. Usmernenia, ako postupovať pri pozitívnom výsledku testu na COVID-19 (osoba, klub, súper, súťaž).
6. Podmienky organizácie priateľských a súťažných stretnutí družstiev z okresov s odlišnou pandemickou situáciou.

Manuál a usmernenie v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 čítajte tu