Novým predsedom ZsFZ sa stal Ladislav Gádoši

Na Volebnej konferencii ZsFZ si delegáti 12-tich oblastných futbalových zväzov zvolili za nového predsedu Ladislava Gádošiho. Ten bol do nového funkčného obdobia zvolený v druhom kole.

Piatkové popoludnie patrilo Volebnej konferencii ZsFZ, ktorá sa konala v konferenčnej sále Agroinštitútu v Nitre.

Zo 62 pozvaných delegátov sa na volebnú konferenciu dostavili všetci, teda išlo o 100% účasť. V takom prípade bola na zvolenie predsedu potrebná kvalifikovaná väčšina, teda 44 hlasov a viac. Hlasovanie prebehlo tajne. Po sčítaní hlasov bolo 61 platných a jeden neplatný hlas, pričom Ladislav Gádoši získal 32 hlasov, Pavol Šípoš 8 hlasov a Róbert Šuník 21 hlasov. V prvom kole tak predseda nebol zvolený.

V 2.kole bolo jasné, že na poste predsedu ZsFZ sa ocitne nový človek, nakoľko delegáti mohli hlasovať už len za Ladislava Gádošiho a Róberta Šuníka. Úspešnému kandidátovi v druhom kole stačila nadpolovičná väčšina, teda 32 a viac hlasov. Hlasovanie opäť prebehlo tajne. V druhom kole získal Róbert Šuník 20 hlasov a Ladislav Gádoši 41 hlasov, čím bol zvolený za nového predsedu ZsFZ. Jeden hlasovací lístok bol neplatný.

Volebnú konferenciu otvoril príhovorom Pavol Šípoš, ktorý zhrnul prácu regionálneho zväzu za 22 mesiacov. Zároveň poďakoval za vyjadrenú dôveru vo funkčnom období a za to, že mohol lepšie spoznať prácu, ktorú funkcia predsedu obnáša. V rámci programu bolo na pláne aj udeľovanie ocenení, ktoré odovzdal prezident SFZ Ján Kováčik s ešte aktuálnym predsedom ZsFZ Pavlom Šípošom. Ocenení boli funkcionári Jozef Rosipal, Eugen Čornák, Dušan Koníček, Štefan Gálik a Pavel Hlavatý.

Pred samotným hlasovaním dostal každý z kandidátov priestor na príhovor a predstavenie svojho programu delegátom. Kandidáti sa v niektorých otázkach zhodli, najmä čo sa týka napätých a poznačených vzťahoch vzájomnou nedôverou bez ochoty hľadať spoločné kompromisy  a to nielen na úrovni Výkonného výboru ZsFZ, ale aj odborných komisií. Rovnako sa zhodli v bodoch podpory mládeže, zlepšovaní noriem či systému financovania športu, absencii marketingových partnerov, naplnenia jednotlivých líg štandardným počtom mužstiev a na kvantitatívnej a kvalitatívnej úrovni delegovaných osôb, ktorá klesá.

Róbert Šuník navrhoval konkrétne zmeny

 „Som poučený z minulosti, pripravený na výzvy budúcnosti, a zároveň pripravený spolupracovať s každým, kto má jednoznačný záujem o rozvoj futbalu v tomto najsilnejšom regióne na Slovensku,“ aj takéto slová zazneli z úst Ladislava Gádošiho, ktorý vo funkcii predsedu ZsFZ nebude žiadnym nováčikom. Tejto funkcie sa sám vzdal v roku  2015. Teraz sa však rozhodol vrátiť a s napätými vzťahmi vo zväze bojovať. „Sledoval som dianie v regionálnom zväze, mal som informácie ohľadom situácie vo Výkonnom výbore ZsFZ a viem, že funkcionári neťahali spoločne za jeden koniec povrazu. Navyše ma oslovili viacerí predsedovia oblastných futbalových zväzov s ponukou na návrat, čo pre mňa bolo impulzom, na základe ktorého som sa rozhodol kandidovať.“

„Samozrejme, pre mňa bola priorita podpora vlastného oblastného futbalového zväzu, teda trnavského, odkiaľ pochádzam. Vyrastal som v Spartaku Trnava, hrával som za Spartak Trnava, v Trnave som sa začal venovať funkcionárskej práci. Vždy som určitým spôsobom  myslel na trnavský oblastný futbalový zväz a našli sme zhodu aj so súčasným predsedom ObFZ Trnava, s tým, že som mal stretnutie aj s členmi výkonného výboru. Debatoval som aj s delegátmi, ktorí sa absolútne stotožnili s mojou myšlienkou kandidovať a mimoriadne si vážim, že som bol Oblastným futbalovým zväzom Trnava podporený.“

A kam budú smerovať prvé kroky nového predsedu vo funkcii? „Veľmi rýchlo musíme zvolať VV ZsFZ, kde si musíme zadefinovať určité priority a jednou z nich, ktorá je zároveň najzákladnejšou, bude zvolanie mimoriadnej konferencie ešte pred začiatkom jarnej časti, pretože situácia hlavne v V. lige Západ je neúnosná. Samozrejme, vieme kde nastal problém a máme ho určitým spôsobom zadefinovaný. Čaká  ma veľa diskusií s klubovými funkcionármi a to nielen klubov, ktoré v V. lige Západ pôsobia, ale aj ktoré z tejto ligy poodchádzali. Rovnako musím hovoriť aj s ObFZ Senica, pretože do tejto  konferencie je potrebné ísť s jasným cieľom, aby sme nenarušili iné súťaže a aby sme stabilizovali túto ligu. Ďalším krokom, ktorý je mimoriadne dôležitý a bude na programe počas tejto konferencie, je aj úprava stanov, tak aby boli absolútne kompatibilné so stanovami SFZ a zároveň aj rešpektovali tie ustanovenia zákona o športe, ktoré sme povinní do nich zakomponovať.“

Po vyhlásení výsledkov poďakoval Ladislav Gádoši delegátom za podporu, a vyzval aj tých, ktorí ho nevolili, aby spoločne posunuli západoslovenský futbal a futbalový zväz tam, kde ako najväčší futbalový zväz v rámci regiónov historicky patrí.

Prvý rozhovor staro-nového predsedu ZsFZ

Po tajnom hlasovaní predsedu ZsFZ nasledovalo schválenie členov VV ZsFZ, ktoré prebehlo verejným hlasovaním a jednohlasne. Do výkonného výboru boli schválení František Urban, Ján Panák, Peter Kováč, Miroslav Guček, Štefan Korman, Vladimír Hracho, Pavol Šípoš, Anton Laco, František Nagy, Ervín Kiss a Arpád Beňovič.

Za predsedu Revíznej komisie ZsFZ bol tajným hlasovaním zvolený Ján Bott s 35 hlasmi. Jeho protikandidát Gabriel Michlian získal v hlasovaní 27 hlasov. Rovnako sa tajným hlasovaním volil aj predseda Odvolacej komisie ZsFZ, ktorým sa stal s 34 hlasmi Miroslav Jaška. Stanislav Kysel, ktorý sa tiež uchádzal o túto funkciu, získal 28 hlasov. Verejným hlasovaním bol jednohlasne schválený za predsedu Disciplinárnej komisie ZsFZ Miroslav Vlk.

Na konferencii sa schvaľovali aj delegáti na volebnú konferenciu Slovenského futbalového zväzu za ZsFZ, ktorá bude 2. Februára v Senci. Okrem delegátov boli schválení aj ich náhradnícii. Za Nitriansky kraj boli odhlasovaní  Alena Žáčiková-Jančoková a Stanislav Kysel, za Trnavský kraj Zsolt Fehér a Imrich Kovács, za Trenčiansky kraj Karol Janas a Miroslav Barinka. Medzi náhradníkmi sa ocitli Ľuboš Marci, Miroslav Kvaššay a Marek Gula.

Za trnavskú oblasť na konferencii hlasovali delegáti Michal Krajčovič, Pavol Gádoši, Peter Macho, Peter Dubec, Ivan Minárčiný

Keďže do diskusie neboli prihlásené žiadne podnety, slovo si prevzal prezident SFZ Ján Kováčik, ktorý zhodnotil predošlé štyri roky. „Sme ľudia, robíme chyby  a nie všetko sa nám za posledné štyri roky podarilo. Tiež sme sa pomýlili, niektoré veci sme nevyhodnotili ako sme mali, ale poučili sme sa. Cez to všetko máme jedno z najlepších období, keď nie úplne najlepšie štvorročné obdobie v rámci slovenského futbalu.“

Rovnako sa vyjadril aj k napätým vzťahom v ZsFZ: „Západoslovenský futbalový zväz je najväčší, najbohatší, najsofistikovanejší, sú tu najsilnejšie kluby. Urobte všetko preto, a my vám pomôžeme, pretože u nás máte všetky dvere otvorené, aby to tak bolo vidieť aj navonok. Aby sme boli zasa jednotní.“  V závere svojho príhovoru prirovnal futbal k jednej veľkej rodine, v ktorej síce bývajú nezhody, či výmeny názorov, ale je súdržná, iba tak sa dá docieliť úspech.