Plánované školenia trénerov

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

  • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Košiciach v termíne 09.04. – 28.06.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.03.2021.
  • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Nitre v termíne 08.05. –03.08.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 27.04.2021.
  • Školenie trénerov UEFA B licencie v Nitre v termíne 23.04. – 30.08.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.04.2021.
  • Školenie trénerov UEFA B licencie v Bratislave v termíne 22.04. – 23.08.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.04.2021.
  • Školenie trénerov UEFA B licencie v Košiciach v termíne 23.04. – 30.08.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.04.2021.
  • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Trnave v termíne 13.05. – 07.08.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 01.05.2021.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy „Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Vzdelávanie.

  • 03.2021, live webinár – Rozvoj mentálnej odolnosti v tréningovom procese (pre trénerov UEFA A/PRO licencie v rozsahu 2 hodín) – organizátor Peter Kuračka, športový psychológ.