Predseda ObFZ Trnava Vladimír Hracho: „Pre oblastný futbal sa snažím robiť maximum“

Predseda Oblastného futbalového zväzu Trnava Vladimír Hracho nedávno oslávil okrúhlych 50 rokov a pri tejto príležitosti sme sa s ním porozprávali o rôznych udalostiach uplynulého obdobia. Január patril najmä halovým turnajom, ktoré sa zväzu opäť vydarili, prebehla volebná konferencia ZsFZ, v ktorej uspel kandidát nominovaný ObFZ Trnava, no diskutovali sme však aj o menej príjemných témach, ktoré súvisia hlavne s ostrou kritikou zväzu, či samotného predsedu.

Oblastný futbalový zväz má za sebou obdobie halových turnajov nielen mužov, ale aj mládeže. V kategórií prípraviek bol o turnaj opäť veľký záujem, dorastenecká kategória mala v Mestskej športovej hale Trnava premiéru. Ako by ste zhodnotili turnaje z vášho pohľadu? Je vo zväze spokojnosť?

Z nášho pohľadu môžeme hovoriť o maximálnej spokojnosti, pretože na mládežnícke turnaje sa každým rokom prihlasuje viac a viac klubov. Aj tento rok sa chceli niektorí prihlásiť ešte po termíne, ale nemohli sme im už vyhovieť, pretože bolo hotové rozlosovanie. Záujem klubov nás však veľmi teší a budeme radi, keď sa nám počet štartujúcich družstiev bude neustále navyšovať. Tieto turnaje sú dobrým začiatkom do jarnej časti.

Čo sa týka mužského turnaja O pohár predsedu ObFZ Trnava, bolo už veľakrát spomínané, že sa zväz každoročne snaží zatraktívniť turnaj rôznymi novinkami. Tento ročník nebol výnimkou a okrem navýšenia počtu štartujúcich mužstiev sa vám podarilo priniesť aj osvieženia v podobe umelej trávy, bohatej tomboly pre divákov a dokonca boli jednotlivé zápasy dodatočne odvysielané aj na Spartak TV. V hale bolo vidieť, že turnaj oslovil mnoho divákov, aké ohlasy sa k vám dostali?

Musím povedať, že máme na turnaj len pozitívne ohlasy. Som rád, že sme v spolupráci s výkonným výborom, sponzormi a aj všetkými zainteresovanými priniesli opäť niečo nové. Každý rok sa snažíme nejakým spôsobom predčiť ten minulý a podarilo sa nám to aj teraz. Musím však priznať, že každým rokom je to ťažšie a ťažšie, takže uvidíme čo prinesie budúci ročník, ale tú latku, ktorú sme nastavili by sme už nechceli podliezať.

V súvislosti s mládežou bol začiatkom roka do funkcie predsedu Komisie mládeže a školského futbalu zvolený Bernard Svetlík, ktorý vo funkcii vystrieda Michala Končeka. Z akého dôvodu prišlo k tejto personálnej zmene?

S dlhoročnou prácou pána Končeka sme spokojní, ale sám chcel nejakú zmenu, navyše rieši aj určité osobné problémy. Spomedzi kandidátov bol na zasadnutí výkonného výboru zvolený pán Svetlík. Nie je to neznámy človek, dlhé roky pôsobil ako pravá ruka pána Končeka, má dobré názory na riadenie mládeže na úrovni funkcionára oblasti a navyše má aj skúsenosti, čo pre nás bolo veľmi podstatné. Práca trénera mládeže v klube je predsa len odlišná ako práca spojená s výbermi a reprezentáciou. Tu už ide o manažérsku funkciu, preto sme vsadili na skúsenosti. Pán Konček bude aj naďalej pôsobiť ako koordinátor a verím, že táto dvojica sa bude dopĺňať, navyše prišli do tejto komisie aj nové posily.

Na Volebnú konferenciu ZsFZ ste nominovali Ladislavova Gádošiho, ktorého ste vo voľbách aj podporili. Prečo ste sa tak rozhodli, najmä vzhľadom k okolnostiam, ktoré sa odohrali v minulosti? Je zväz s výsledkom volieb spokojný?

S výsledkom volieb sme pochopiteľne spokojní, pretože ide o nášho kandidáta, ktorého sme nominovali. Je to človek, ktorý je s Trnavou spätý, a ktorý prešiel určitým ťažším obdobím. Každý by mal mať právo na druhú šancu. Asi viac ako pred rokom sme našli spoločnú reč, kedy nám začal výrazne napomáhať pri spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom, nakoľko v ňom stále zastával určité funkcie. Prediskutovali sme si viaceré veci, predostrel som túto možnosť výkonnému výboru a ten ho nominoval na funkciu predsedu, na ktorú bol aj zvolený.

Na Volebnej konferencii ZsFZ zaznela z úst p. Šuníka, ako jedného z kandidátov na predsedu ZsFZ, kritika na to, že bývalí rozhodcova a delegáti by nemali dostávať „teplé miesta“, či už vo VV ZsFZ, ale aj v iných štruktúrach. Spomedzi viacerých mien zaznelo aj vaše, ako vnímate takúto kritiku?

Keď niekto zvolí taktiku alebo stratégiu pred voľbami, tak sa jej drží a toto bola stratégia p. Šuníka, poukazovať na veci, ktoré vo verejnosti veľmi rezonujú. Otázka bývalých rozhodcov a delegátov je veľmi dobrá téma na diskusiu, preto vsadil na takéto hry a v mojom ponímaní aj na určitý spôsob populizmu. Z celkového pohľadu netvrdím, že jeho príhovor obsahoval zlé veci, bolo tam veľa z problematiky, ktorú sme riešili počas štyroch rokov na VV ZsFZ, a je možné, že mnohým  sa inšpiroval práve odtiaľto, pretože o týchto veciach vieme. Na druhú stranu však predostrel veľmi nereálne a dovolím si tvrdiť, nesplniteľné veci ohľadom financovania, i keď sú to veľmi „ľúbivé“ reči, ktoré zrejme boli do jeho prezentácie vsunuté účelovo na upútanie. My poznáme celý tento proces financovania, kedy sa nabieha na určité finančné dotácie od štátu, od sponzorov, ale to čo sľuboval p. Šuník v najbližšom roku, či dvoch, bolo podľa môjho osobného názoru nereálne. Úprimne sa tomu čudujem, pretože je funkcionárom klubu a vie ako ťažko sa zháňajú peniaze do vlastného klubu, nie ešte do regiónu.

Na volebnej konferencii ObFZ Trnava, a aj po nej, čelil zväz veľkej kritike. Aký je váš názor na vyjadrenia p. Moravčíka, či priamo na Volebnej konferencii ObFZ Trnava, alebo aj na sociálnych sieťach po konferencii?

Môj osobný názor je taký, že keď raz niekto niečo povie a povie to verejne, mal by si za tým stáť. To znamená, že musí vedieť a chápať, že po takýchto verejných vyjadreniach môže prísť aj nejaká odozva, či už pozitívna alebo negatívna. To, že p. Moravčík pracuje veľmi dobre s mládežou vo svojom klube, to mu nikto neberie, ale spôsob, akým napáda ľudí, ktorí pracujú v štruktúrach zväzu, alebo pracujú v iných kluboch, je pre mňa priam zarážajúci. Je dôležité si uvedomiť, že tí ľudia sú úplní dobrovoľníci, a to by som rád zdôraznil, úplní dobrovoľníci bez akejkoľvek finančnej náhrady, či dokonca bez podpory obce alebo mesta a starajú sa o mládež vo svojich kluboch minimálne tak dobre ako on. Zvyšok už nechám na ľudí, nech si preberú akýmkoľvek spôsobom.

Po Volebnej konferencii ObFZ Trnava sa začali najmä sociálnymi sieťami šíriť obvinenia, že celá konferencia bola len jedna veľká fraška, že hlasovali rodinní príslušníci rôznych zástupcov a funkcionárov zväzu, o ktorých kluby možno ani nevedeli, že ich zastupujú. Ako by ste sa vyjadrili k týmto obvineniam?

Všetky obvinenia, ktoré p. Moravčík a úzka skupina okolo neho púšťala cez sociálne siete, sú pre mňa zarážajúce a nepochopiteľné z toho hľadiska, že delegáti klubov volia na volebnej konferencii zástupcov do riadenia zväzu. Pokiaľ bol na konferencii niekto z rodinných príslušníkov, či už sekretára, pretože konkrétne na neho padli tieto obvinenia, alebo niekoho iného, boli tam z dôvodu, že mali delegačné listy od klubov, ktoré zastupovali. Komisia na základe týchto dokumentov zhodnotila, že majú právo zastupovať klub, a tu by som rád podotkol, že jednotlivé kluby o týchto delegátoch vedeli. Neviem si dosť dobre vysvetliť motív vystúpení, ktoré sa po konferencii strhli, pretože nič výnimočné sa na nej nestalo. Jediná situácia, ktorá vznikla, bola tá, že delegáti klubov, ktorí odvolili si neuvedomili, že prebehne ešte jedno záverečné uznesenie a odišli. Chyba bola aj na našej strane, pretože predseda volebnej komisie alebo aj ja, sme na to delegátov neupozornili. Do necelej hodiny sa však vrátilo späť viac delegátov, ako bolo potrebné na záverečné uznesenie, čím bola konferencia právoplatne ukončené.

Snažili ste sa s p. Moravčíkom komunikovať o celom probléme, či už je to v súvislosti s jeho prejavmi na sociálnych sieťach, s volebnou konferenciou, alebo s obvineniami na vašich spolupracovníkov?

S p. Moravčíkom som komunikoval počas uplynulých minimálne troch rokov kedykoľvek, keď bola príležitosť, alebo sme sa stretli. Prijímal som jeho názory a verím, že aj on prijímal tie moje. Sme však v takom štádiu, že pokiaľ on neprejaví potrebu komunikovať so mnou, ja iniciovať rozhovor nebudem. Je to aj z dôvodu, že sa snažím robiť pre oblastný futbal maximum a vyberám si ľudí, ktorí sa snažia robiť to isté, čo ja. Chcem mať okolo seba ľudí, ktorí možno majú iné názory ako ja, ale dávajú mi inšpiráciu a motiváciu k tomu, aby sme robili veci správe, a aby boli vyhovujúce pre väčšinu. Myslím si, že k téme p. Moravčíka už nemám čo dodať, sú to jeho názory, každý kto ho pozná vie aký je, verím tomu, že sú ľudia, ktorí mu fandia, ale sú aj ľudia, ktorí to vidia inak. Rád by som však ešte dodal na margo obvinení mojich spolupracovníkov, že majú moju plnú dôveru a podporu, a o všetkých ich krokoch som informovaný.

V súvislosti s vašimi spolupracovníkmi, po volebnej konferencii prišli do výkonného výboru dvaja noví členovia, konkrétne p, Nosko a p. Krajčovič. Je síce ťažké po pár zasadnutiach VV posúdiť túto spoluprácu, ale ako sa vám zatiaľ pozdáva?

 V prvom rade by som chcel povedať, že výkonný výbor sa zložil podľa predstáv, pretože majú rovnaké zastúpenie ako trnavská oblasť, tak aj piešťansko-hlohovecká. Ja ako predseda som jediný bývalý rozhodca a delegát, to znamená, že všetko sú to zástupcovia klubov. Toto je dôkazom toho, že tu nerobia len rozhodcovia a delegáti, ale chcú pre oblasť robiť aj funkcionári klubov. Za toto krátke obdobie musím povedať, že vidím väčší elán ako za posledné uplynulé funkčné obdobie. P. Nosko aj p. Krajčovič majú určité názory a návrhy, ktoré sa stretli s pozitívnou reakciou aj u mňa, budeme na nich pracovať a pomaly to začína prinášať aj ovocie. Každý člen vie, za čo zodpovedá, na čo treba dohliadnuť a akým spôsobom. P. Púčik ako podpredseda je vzdelaný a fundovaný človek a keď sa nebudem môcť zúčastniť nejakého fóra, myslím si, že ma dokáže bez problémov zastúpiť, ako aj iní členovia VV.

Po tom, ako sa p. Cuninka vzdal mandátu delegáta na Volebnú konferenciu ZsFZ, bol VV zvolený za jeho náhradníka p. Krajčovič. To sa nepáčilo p. Juhászovi, ktorý skončil na Volebnej konferencii ObFZ Trnava ako prvý pod čiarou aj s p. Moravčíkom a domnieval sa, že toto právo by malo padnúť práve na jedného z nich. Aký je postup v takejto situácii? Je rozhodnutie čisto v réžii VV?

Najskôr by som spomenul, čo všetko tomu predchádzalo a potom by som spomenul, čo je napísané v normách. Predchádzalo tomu najskôr to, že rovnaký postup ako sa zvolil teraz, sa zvolil aj pred 4 rokmi, kedy sa kandidát, ktorý bol prvý pod čiarou nedostal na konferenciu, nebol automaticky vnímaný ako náhradník, ale náhradníka zvolil VV. Vtedy to bolo všetko v poriadku, ale teraz to mal p. Juhász potrebu verejne povedať. Snažili sme sa im vysvetliť, že normy sú jasne stanovené, volilo sa 5 delegátov na Volebnú konferenciu ZsFZ. Voľbou to končí, zvyšok je v kompetencii výkonného výboru, ktorý postupoval podľa platných noriem. Ďalšia vec je tá, že predsa nemôžeme za môjho vedenia postupovať teraz inak ako pred štyrmi rokmi. Pokiaľ príde iné vedenie, alebo sa zmenia stanovy, budeme postupovať tak, ako nám to budú určovať. Rovnako sa pýtam, akého lepšieho kandidáta z VV ako p. Krajčoviča, ktorý je predstaviteľom klubu Piešťany a zastupuje vo VV piešťanskú oblasť, by sme mali zvoliť?

Nedalo by sa tejto situácii predísť tak, že by sa hneď na volebnej konferencii zvolili konkrétni náhradníci?

Áno, pokiaľ by bolo v stanovách, že sa majú voliť. Samozrejme, nebránime sa, stanovy sa budú meniť, a keď to v nich bude, budeme sa ich držať tak, ako sme to robili doteraz. Chcem vyzvať každého, kto má námety na zmeny stanov, naše emailové adresy, či už moja alebo na pána sekretára, sú dostupné na našej webovej stránke. Každý si môže stanovy preštudovať a navrhnúť zmeny. Tie sa zosumarizujú, ale najskôr musíme počkať na zmenu regionálnych stanov, aby mali svoju nadväznosť.

P. Juhász bol na predposlednom zasadnutí VV odvolaný z funkcie na podnet predsedu DK p. Šmidoviča. Toto odvolanie vyvolalo určité reakcie, kedy p. Juhász napísal otvorený list do redakcie Trnavského hlasu a následne bol tento list zverejnený. Uvádza v ňom, že nevie prečo k jeho odvolaniu prišlo a v jeho ponímaní sa to dá chápať ako trest za previnenia proti zväzu. Uviedli by ste to na pravú mieru? Čo sa vlastne stalo?

Po volebnej konferencii som ja osobne oslovil p. Juhásza, či by nechcel ísť do štruktúr ObFZ Trnava, na čo mu boli ponúknuté určité funkcie, s ktorými sa však nestotožnil. On sám oslovil predsedov jednotlivých komisií, konkrétne disciplinárnej a športovo-technickej. Po dohovore s predsedom DK p. Šmidovičom sa dohodli na spolupráci a viackrát sa stretli, aby si predostreli a dohodli predstavy a spôsob tejto spolupráce. Následne po týchto stretnutiach p. Šmidovič poslal žiadosť na odvolanie p. Juhásza z funkcie. My ako VV sme posudzovali jeho návrh, nakoľko si p. Šmidovič nevedel predstaviť spoluprácu s p. Juhászom. My sme p. Šmidoviča, ako predsedu Disciplinárnej komisie zvoleného na volebnej konferencii, v tejto žiadosti o odvolanie podporili. Chod udalostí, ktoré sa však odohrali, nabádajú k tomu, že to p. Juhász a možno aj iní ľudia vnímajú ako formu určitého potrestania, ale to je omyl. Vo výkonnom výbore nerozhoduje len jeden človek, je zložený z viacerých členov, ktorí sa rozhodli podporiť predsedu komisie, pretože si nevedel predstaviť komunikáciu a spoluprácu s jej členom. Napriek tomu VV výbor pochybil a revidoval svoje rozhodnutie tým, že p. Juhásza vrátil do pozície člena odbornej komisie. Následne však p. Juhász sám požiadal o odvolanie, v čom sme mu vyhoveli. VV za môjho vedenia bude posudzovať relevantné návrhy a nikoho nebudeme odsudzovať predtým, ako neprešetríme všetky okolnosti.

Čo by ste v závere odkázali klubom do jarnej časti?

V prvom rade by som chcel klubom povedať, že sa im budeme snažiť pomáhať, budeme riešiť ich podnety a návrhy, aj keď možno nie hneď, ale postupne. Rovnako sa budeme  snažiť odľahčiť ich finančne, aj teraz sme opäť schválili dotáciu na mládež v podobe zaplatenia delegovaných osôb. Budeme sa snažiť hľadať sponzorov, čo zase odľahčí zväz v určitých materiálnych benefitoch pre víťazov a kluby. Mužstvám by som chcel zaželať do jarnej časti veľa úspechov a dobrých výsledkov, funkcionárom veľa pevných nervov a divákom želám dobrý futbal. Zároveň by som chcel, aby si aj v tých kritických stretnutiach povedali, že je to len hra. Prajem si, aby sme vyriešili situáciu okolo V. ligy Západ, aby sme mohli povedať, že trnavská oblasť vie ponúknuť dobré kluby do regionálnych súťaží.