Stanovisko Komisie rozhodcov zo zasadnutia dňa 7.6.2023

Komisia rozhodcov ObFZ Trnava sa na svojom zasadnutí dňa 7.6.2023 zaoberala týmito podnetmi a zaujala nasledovné stanoviská.

VIII. liga RUBBEX |21. kolo

OŠK Prašník - TJ Družstevník Chtelnica

Podnet Družstevník Chtelnica – Posúdenie správnosti nariadenia pokutového kopu z 9 min

R nesprávne nariadil PK v prospech domácich. Brániaci hráč zahral loptou a až následne prišlo ku kontaktu s nohou súpera. Nebolo porušené pravidlo XII.

VIII. liga RUBBEX |21. kolo

OŠK Prašník - TJ Družstevník Chtelnica

Podnet Družstevník Chtelnica – Posúdenie správnosti nariadenia pokutového kopu 45. minúty.

R nesprávne nariadil PK v prospech domácich. Brániaci hráč sklzom odobral súperovi loptu a až následne útočiaci hráč prepadol cez jeho nohu. Nebolo porušené pravidlo XII.

VII. liga MEVA |22. kolo

TJ Iskra Horné Orešany - FK Krakovany

Podnet  FK Krakovany – Týmto podávame sťažnosť na výkon R Peter Šurina (1312301) v strentutí 22. kola VII.ligy MEVA H.Orešany-Krakovany. Približne v 40. minúte stretnutia R stretnutia hrubo ovplyvnil priebeh stretnutia, keď neodpískal evidentný pokutový kop pre hráčov hostí (FK Krakovany) a neudelil domácemu hráčovi ŽK/ČK trest. Domáci hráč v pokutovom území oboma rukami zhodil hráča hostí (FK Krakovany) č.14 Tomáša Gažíka na trávnik a zamedzil mu tak zakončiť vyloženú šancu.

R správne nenariadil PK a nechal pokračovať v hre. K ľahkému kontaktu brániaceho a útočiaceho hráča síce prišlo, avšak tento nebol príčinou pádu útočiaceho hráča. Vzhľadom k tomu, že prišlo iba k ľahkému kontaktu, R taktiež správne neprerušil hru a neudelil ŽK za predstieranie priestupku v PÚ so snahou oklamať R. Nebolo porušené pravidlo XII.