ŠTK ObFZ pozastavuje všetky súťaže

Oblastný futbalový zväz Trnava (ObFZ) rešpektuje všetky opatrenia a nariadenia v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu COVID-19, ktoré prijali štátne orgány a inštitúcie v súlade s verejným zdravím a bude sa nimi riadiť. V súvislosti s nimi preto prijal nasledovné rozhodnutie:

Vzhľadom na účinnosť nariadenia vlády SR a odporúčania SFZ a Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12. októbra 2020 o uzavretí internátov a stredných škôl, ktoré prechádzajú na dištančnú výučbu, pozastavuje (prerušuje) všetky súťaže mládeže a mužov riadené od dnešného dňa, to znamená od 13. októbra 2020 vrátane a stretnutia sú odložené na neurčito.

Situáciu monitorujeme a budeme na ňu operatívne aktuálne reagovať. O svojich rozhodnutiach budeme okamžite informovať prostredníctvom svojho webového sídla www.trnavaobfz.sk a oficiálnych sociálnych sietí.