Talentovky do športových tried

V utorok 21. mája o 17:00 hod. sa na tréningovom ihrisku K. Mahra (za Olympiou) uskutočnia talentové skúšky do športových tried. Talentoviek sa môžu zúčastniť žiaci a žiačky, ktorí aktuálne chodia do štvrtého a piateho ročníka základnej školy a zároveň sú registrovaní v športovom klube, kde aktívne športujú (pre prijatie do športovej triedy nie je podmienkou byť hráčom/hráčkou FC Spartak Trnava). Už druhý rok sa športová trieda otvára v spolupráci s hokejovým klubom HK Gladiators Trnava za účasti mladých hokejistov. Talentové skúšky budú pozostávať z testovania pohybových a herných schopností.
 
V športových triedach žiakom ponúkame dvakrát týždenne všeobecný pohybový rozvoj pod dozorom kvalifikovaných trénerov (gymnastika, diagnostika FMS, rozvoj silových schopností, džudo, regenerácia) a rozvoj individuálnych herných zručností (Coerver Coaching).
 
V prípade záujmu kontaktujte šeftrénera prípraviek Jozefa Danka (0915269306) alebo príďte priamo na ihrisko K. Mahra v utorok 21. mája o 17:00 hod. v športovom oblečení.