Výzva: Podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky pre deti a mládež

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja pre účel Podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky pre deti a mládež a Podpora rozvoja občianskej vybavenosti a rozvoja služieb v regióne, podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky

https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/05/Vyzva-3-2023-SRR.pdf
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/05/Výzva-2_2023_SRR.pdf