Amatérske kluby budú môcť žiadať o finančné príspevky v projekte EURÁ z EURA

EURÁ z EURA, to je nový projekt Slovenského futbalového zväzu, ktorý má slúžiť na zlepšenie úrovne športovej infraštruktúry amatérskeho futbalu. Finančné prostriedky získal SFZ za postup na EURO 2020.

Nový projekt schválil Výkonný výbor SFZ svojím uznesením č. 123/21 s celkovou alokáciou finančných prostriedkov vo výške 2 550 000 eur. Finančný príspevok budú môcť uchádzači využiť na výstavbu alebo obnovu tréningových ihrísk a plôch s prírodnou alebo umelou trávou, hlavných hracích plôch futbalových ihrísk a štadiónov, výstavbu a rekonštrukciu tribún, športového zázemia (šatne, sociálne priestory, regenerácia, posilňovňa), na nákup a inštaláciu zavlažovacích systémov, vybudovanie osvetlenia hracích plôch, ale aj na iné podobné účely, ktoré naplnia ciele projektu.

O podporu sa môžu uchádzať napr. amatérske futbalové kluby, obce, ale aj iné subjekty, ktoré majú futbalovú infraštruktúru vo vlastníctve, nájme, alebo majú iné právo jej užívania. Žiadatelia môžu byť zaradení medzi uchádzačov pod podmienkou, že majú v súťažiach SFZ, RFZ alebo ObFZ minimálne jedno mládežnícke družstvo v aktuálnej sezóne 2021/2022. Novinkou je, že pri žiadostiach sa budú akceptovať aj spojené družstvá futbalových klubov, a to na oboch stranách. Do projektu sa nemôžu zapojiť profesionálne futbalové kluby z Fortuna ligy a II. futbalovej ligy mužov. Výška finančnej podpory na jeden projekt je od 10 000 eur do 50 000 eur. Zároveň uchádzač musí projekt spolufinancovať minimálne 25 percentami z celkovej sumy projektu.

V rámci projektu sa podporia subjekty z celého Slovenska s tým, že sa osvedčila aplikácia regionálneho princípu pri prerozdelení celkovej alokácie, a to 30 percent pre projekty v rámci Západoslovenského futbalového zväzu, Stredoslovenského futbalového zväzu a Východoslovenského futbalového zväzu a 10 percent pre Bratislavský futbalový zväz.

Obdobné projekty na zlepšenie úrovne infraštruktúry v amatérskom futbale už boli realizované v rokoch 2017 – 2019 a 2019 – 2021 z prostriedkov štátneho rozpočtu, mali priaznivý ohlas a celková investícia finančných prostriedkov zo strany SFZ dosiahla za tieto roky takmer 9 500 000 eur (projekt na roky 2019 – 2021 ešte stále dobieha – pozn.).

Prihlasovanie sa do projektu EURÁ z EURA sa spustí v pondelok 29. novembra 2021. Žiadatelia sa budú môcť zaregistrovať a vyplniť elektronický formulár  po spustení prihlasovania prostredníctvom webovej stránky https://sfz.egrant.sk/. Projekty budú môcť žiadatelia následne predkladať do 10. januára 2022 a termín vyhodnotenia a schvaľovania projektov bude najneskôr 15. marca 2022. Výzva s podrobnými informáciami bude zverejnená prostredníctvom oficiálnych informačných kanálov SFZ.

zdroj: futbalsfz.sk