Čerpanie kreditov v e-shope SFZ

Sekretariát ObFZ Trnava upozorňuje všetky FK v pôsobnosti ObFZ, že napriek prerušeniu súťaží ObFZ Trnava vo všetkých vekových kategóriách je potrebné vyčerpať kredity na e–shope SFZ. Termín je stanovený na 30.11.2020. Aktuálne stavy kreditov nájdete na webovej stránke: https://podporamladeze.futbalsfz.sk/