Predsedom ObFZ Trnava sa stal po druhýkrát Vladimír Hracho

Na včerajšej Volebnej konferencii ObFZ Trnava si delegáti klubov zvolili za predsedu ObFZ Trnava Vladimíra Hracha, ktorý bude hlavou zväzu po druhýkrát. Napriek tomu, že nemal protikandidáta, jeho zvolenie nemuselo byť jednoznačné. Vo verejnom hlasovaní dostal 48 hlasov.

Účasť mohla byť aj lepšia

Pred 16:00 sa začali schádzať zástupcovia jednotlivých klubov v konferenčnej sále Relax Aqua & Spa. Z celkového počtu 79 pozvaných zástupcov sa na konferenciu dostavilo 52 delegátov klubov, pričom väčšinové zastúpenie mala najmä trnavská časť oblastných súťaží. Nakoľko počet hlasujúcich nedosiahol dvojtretinovú väčšinu, predseda bol zvolený až v druhom kole, kde mu stačilo viac ako 40 hlasov.

A aké boli prvé slová nového predsedu? „Chcel by som poďakovať všetkým kolegom z bývalého výkonného výboru a bývalých funkčných komisií, ktorí sa rozhodli nekandidovať. Musím im vysloviť veľkú vďaku za obdobie našej spolupráce. Samozrejme, moja vďaka patrí aj všetkým klubom a delegátom klubov, za to že mi hlasovaním vyslovili dôveru. Nesmierne si to vážim a dúfam, že ich nesklamem.“

„Naše priority pre ďalšie štyri roky si povieme na najbližšom výkonnom výbore, ale hlavne musíme pracovať s mládežou, s normami a samozrejme, budeme sa venovať aj otázke V. ligy Západ, pretože to je tiež kľúčová vec, ktorá trápi trnavsko-senickú časť regionálneho zväzu, takže uvidíme čo sa nám v tomto smere podarí vyriešiť.“

Okrem zástupcov klubov, funkcionárov ObFZ Trnava, kandidátov a verejnosti, poctili konferenciu svojou účasťou aj prezident Spartaka Trnava Dušan Keketi, predseda Západoslovenského futbalového zväzu Pavol Šípoš, či Ján Letko zo Slovenského futbalového zväzu.

Zazneli pochvaly, ale aj kritika

Konferencia sa držala programu, ktorý cez správy predsedu zväzu o činnosti ObFZ Trnava, správy o hospodárení ObFZ Trnava, správy predsedu Revíznej komisie ObFZ Trnava premostil až k predstaveniu kandidátov, kde dostal každý z nich priestor na príhovor k delegátom klubov. Tu zaznela aj tvrdá kritika smerom k fungovaniu nielen ObFZ Trnava, ale aj ZsFZ a SFZ, ktorá bola pred voľbami spomínaná aj v médiách.

Na kritiku zareagoval aj novozvolený predseda Vladimír Hracho:  „Kritika zaznela najmä z úst funkcionárov, ktorí si pred voľbami neprečítali, alebo nenaštudovali normy, to znamená, že nevedia čo obsahujú, akým spôsobom sa prihlasuje, akým spôsobom má možnosť klub byť zastúpený na konferencii. Následne z toho vnikli určité diskusie, ktoré sa však pri dobrej komunikácii dajú odstrániť a nemusí sa to prepierať  médiami. Ja som ostro vystúpil voči kritike už na samotnej konferencii, pretože veľmi striktne odmietam narážky na akékoľvek funkcionára, ktorý pracuje nielen u nás v oblasti, ale aj v hociktorej štruktúre. Myslím si, že každý jeden funkcionár sa snaží robiť maximum, len niekto viac, niekto menej a možno niektoré veci sú pochopené a niektoré zase nie. Všetko sa však dá rozumne riešiť a myslím si, že pokiaľ sa bude dostatočne komunikovať, tak vieme veľa vecí odstrániť podstate lepšie. Riešením však nie je, ak sa o týchto veciach komunikuje niekde úplne inde, alebo takým spôsobom ako sú médiá, či sociálne siete.“

Nezostalo však len pri kritike a zazneli aj pochvalné slová od Jána Letka zo Slovenského futbalového zväzu, ktorý dostal slovo v rámci diskusie. Jeho príhovor smeroval aj k samotným funkcionárom a zástupcom klubov, ktorým zdôrazňoval potrebu práce s mládežou ako najdôležitejšiu činnosť v jednotlivých kluboch. Taktiež sa zameral aj na dlho kritizované členské poplatky, ktoré vyplynuli zo zákona o športe, či k finančnej pomoci klubom, prostredníctvom čerpania kreditov cez e-shop SFZ. K tejto téme načrtol aj pripravované zmeny do budúcna, o ktorých bude SFZ kluby priebežne informovať.

Verejné aj tajné hlasovanie

Verejným hlasovaním si delegáti zvolili nových členov jednotlivých komisií ObFZ Trnava. Predsedom disciplinárnej komisie sa stal Jozef Šmidovič s počtom hlasov 48. Predsedom revíznej komisie Trnava Denis Kabát s počtom hlasov 48 a predsedom odvolacej komisie sa stal Lukáš Radoský, taktiež s počtom hlasov 48.

Pokračovalo sa tajným hlasovaním šiestich členov Výkonného výboru ObFZ Trnava, ktoré skončilo nasledovne: Peter Dubec a Vladimír Púčik (42 hlasov), Ladislav Pocisk (40 hlasov), Michal Krajčovič, Emil Nosko (31 hlasov), Jozef Galbavý (30 hlasov). Zvolení neboli Marek Juhász (27 hlasov) a Marek Vavro (21 hlasov). Výkonný výbor tak získal do svojich radov dve nové tváre v podobe Michala Krajčoviča (člen VV PFK Piešťany) a Emila Noska (funkcionár TJ Slovan Červeník).

Na kandidatúru som bol oslovený funkcionármi TJ Slovan Červeník, ktorým som aj ja. Náš klub mal doteraz zastúpenie vo výkonnom výbore cez Mareka Vanča, ktorý sa rozhodol nekandidovať. Bol som navrhnutý ja, prijal som túto kandidatúru a bol som aj zvolený. Nie som nováčikom pre ObFZ Trnava, pretože už doteraz sme spoločne organizovali niekoľko akcií. Boli sme nápomocní pri organizácii viacerých turnajov, či už išlo O pohár predsedu ObFZ Trnava, alebo mládežnícke turnaje,“ zhodnotil nový člen VV Emil Nosko.  

Tajným hlasovaním sa volili aj delegáti ObFZ Trnava na konferenciu Západoslovenského futbalového zväzu. Z dvanástich kandidátov si zástupcovia klubov zvolili piatich: Peter Macho (39 hlasov), Emanuel Cuninka (33 hlasov), Pavol Gádoši (26 hlasov), Peter Dubec (24 hlasov), Ivan Mináričný (20 hlasov). Medzi nezvolenými kandidátmi sa ocitli mená: Marek Juhász, Peter Moravčík (19 hlasov), Ladislav Pocisk (18 hlasov), Michal Krajčovič (15 hlasov), Jozef Galbavý (11 hlasov), Jozef Svetlík (8 hlasov) a Peter Polakovič (7 hlasov).

Nedorozumenia aj zaujímavé návrhy počas diskusie

Konferencia sa nevyhla ani nedorozumeniu, kedy po tajnom odhlasovaní niektorí z delegátov odišli z konferencie, čím sa počet prítomných znížil pod potrebnú účasť nadpolovičnej väčšiny delegátov a konferencia tak nebola uznášaniaschopná.  V dôsledku tejto situácie by nebolo možné konferenciu dokončiť a jej časť by sa musela znovu zopakovať. Tu však zaúradoval zdravý rozum prítomných delegátov klubov a funkcionárov ObFZ Trnava a počas prestávky informovali účastníkov, ktorí predčasne opustili priestory konferencie. Čas sa vyplnil diskusiou, v ktorej zazneli zaujímavé návrhy ako zverejňovanie zápisníc Výkonného výboru ObFZ Trnava aj s hlasovaním jednotlivých členov, či prehodnotenie vylúčenia mládežníckeho družstva v prípade troch kontumácií a s tým spojenú pokutu 1000 eur. Predseda dal obom predkladateľom prísľub, že sa návrhmi budú zaoberať na najbližšom zasadnutí Výkonného výboru ObFZ Trnava a o výsledku budú informovaní.

Situácia sa pomerne rýchlo vyriešila a konferencia opäť  získala uznášaniaschopnosť, čím mohla byť v súlade s normami  dokončená. Napriek tomu však viacerí z funkcionárov ObFZ Trnava, najmä tí, ktorí sa podieľali na príprave volebnej konferencie, vyjadrili veľké sklamanie nielen s nepríjemnou situáciou, ktorá nastala, ale aj s nízkym počtom zastúpenia klubov.

Tu zostáva otázka, prečo niektoré kluby, ktoré vyjadrujú svoju nespokojnosť so stanovami a niektorými rozhodnutiami ObFZ Trnava, zahodia svojou ľahostajnosťou, či nezáujmom nielen možnosť hlasovať, ale aj  vyjadriť svoj názor.

Z eufórie do reality

Staro-nový predseda ObFZ Trnava si do ďalšieho funkčného obdobia uložil tri najdôležitejšie ciele a to, neustále podporovať a diskutovať o mládeži, najmä so zreteľom na dorasteneckú kategóriu, naďalej sa snažiť podporovať kluby finančne či materiálne a vzdelávať trénerov, ale aj rozhodcov a pokúsiť sa riešiť situáciu s ich nedostatkom. Okrem toho na Vladimíra Hracha čakajú povinnosti už v nedeľu: „Naša prvá priorita je finálový turnaj výberov prípraviek oblastných futbalových zväzov, ktorý organizujeme u nás v Mestskej športovej hale v Trnave. Týmto chcem pozvať všetkých funkcionárov a divákov, aby sa prišli pozrieť 26. novembra do haly a podporiť tak našich mladých reprezentantov. To je naša prvá akcia a potom ako je už zvykom, 7. januára máme na programe turnaj O pohár predsedu ObFZ Trnava, ktorý aj v tomto ročníku prinesie novinky. Dúfam, že diváci a všetci zúčastnení budú spokojní a budú sa mať na čo pozerať,“ dodáva Hracho.