Školenie trénerov UEFA Grassrouts C licencie v Trnave

Technický úsek SFZ–Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci s ObFZ Trnava organizuje školenie trénerov UEFA Grassrouts C licencie v Trnave.

Termín školenia: 25.4. – 28.5.2020
Záverečné skúšky: 15.6.2020.

Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.4.2020. Kontaktná osoba predseda TMK p. Jozef Brezovský +421 905 212926, jokobreza@gmail.com

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Bližšie informácie nájdete na tomto linku.