Usmernenie SFZ k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR

Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport transformované na bezkontaktný tréning futbalistov.

Podmienky pre vonkajšie športové aktivity vykonávané organizovaným spôsobom pod vedením športového odborníka sú nasledovné.