Zimný doškoľovací seminár rozhodcov ObFZ Trnava

Komisia rozhodcov Oblastného futbalového zväzu Trnava (ObFZ) zorganizovala v sobotu 17. februára 2024 tradičný zimný doškoľovací seminár rozhodcov. Takmer šesťdesiatka rozhodcov pôsobiacich pod hlavičkou ObFZ sa zišla v priestoroch konferenčnej sály Aquaparku Trnava.

Na obrázku rozhodcovia ObFZ Trnava počas semináru. Foto: KR ObFZ

 

Seminár otvorili úvodným slovom predseda Komisie rozhodcov (KR) ObFZ Trnava p. Tibor Santa spoločne s predsedom ObFZ p. Vladimírom Hrachom. Obaja vyjadrili veľké potešenie z účasti, nakoľko sa zo semináru ospravedlnilo len minimum rozhodcov.

Po oficiálnom otvorení semináru nasledovala v súlade s programom prednáška z pravidiel futbalu, počas ktorej člen KR p. Marek Fodor predniesol frekventantom všeobecný prehľad a riešenie problematických časti pravidiel futbalu. Teoretická prednáška bola obohatená aj o praktické ukážky, prostredníctvom ktorých mohli rozhodcovia vidieť využitie prezentovanej problematiky v praxi a osvojiť si jej riešenia. Rozhodcovia tak dostali najnovšie a odborné informácie týkajúce sa ozrejmenia konkrétnych častí pravidiel futbalu v súlade s aktuálnym výkladom SFZ a UEFA.

Frekventanti semináru počas prednášky z pravidiel futbalu. Foto: KR ObFZ

 

Po krátkej prestávke pokračoval program video prednáškou týkajúcou sa trendov v rozhodovaní, ktorú viedol člen KR p. Henrich Juhás. Prednáška bola vedená v praktickom štýle, kde bolo prezentovaných 25 vybraných video ukážok situácií z najnovšieho súboru vzdelávacieho programu UEFA RAP 2023/2 (Referee Assistance Programme). Rozhodcovia si pripravili vlastné riešenia situácií z video ukážok, pričom ich následne odprezentovali a konfrontovali s názormi UEFA. Prednáška bola taktiež zameraná na správny popis každého z priestupkov z videa v zápise o stretnutí. Komisia sa rozhodla pre tento druh praktickej prednášky, nakoľko sa už uplynulý rok presvedčila, že pre samotných rozhodcov sú videá z praxe veľmi efektívnym doplnkovým spôsobom vzdelávania.

Rozhodcom boli prezentované aktuálne trendy v rozhodcovaní podľa UEFA prostredníctvom praktickej video prednášky. Foto: KR ObFZ

Po teoretickom a praktickom výklade pravidiel pokračoval seminár písomným testom z pravidiel futbalu pod vedením p. Mareka Fodora. Komisia rozhodcov pristúpila k rozdeleniu frekventantov na dve skupiny (rozhodcovia do 30 rokov a rozhodcovia s postupovými ambíciami, resp. rozhodcovia nad 30 rokov) z dôvodu lepšej objektívnosti teoretickej previerky. Počas vyhodnotenia boli p. Fodorom vyzdvihnuté previerky rozhodcov Martina Benkovského a Petra Šéryho, ktorí dosiahli najlepší výsledok spomedzi rozhodcov nad 30 rokov.

Účastníci semináru počas písomného testu z pravidiel futbalu. Foto: KR ObFZ

Po obedovej prestávke nasledovalo vyhodnotenie pôsobenia rozhodcov ObFZ počas jesennej časti súťaže, kde predseda KR p. Tibor Santa prezentoval konkrétne kritické situácie, sťažnosti a stanoviská komisie. Po vyhodnotení nasledovalo vystúpenie predstaviteľov odborných komisií, za ŠTK sa rozhodcom prihovoril p. Emanuel Cuninka, ktorý je poverený vedením komisie, pričom rovnako odovzdal účastníkom pokyny do jarnej časti. Rovnako boli predostreté aj pokyny od Disciplinárnej komisie ObFZ, ktorú na seminári zastupoval jej člen p. Vít Počúch. Záverečné slovo si zobral predseda ObFZ p. Hracho, ktorý rovnako zhodnotil jesennú časť sezóny a predložil vízie do budúcna, pričom predstavil aj projekt nového ošatenia rozhodcov ObFZ v spolupráci s partnerom OlyBet.sk.

Rozhodcom prihovorili aj sekretár a poverený vedením ŠTK p. Emanuel Cuninka (druhý zľava) a predseda ObFZ p. Vladimír Hracho (štvrtý zľava). Na fotke ďalej člen VV p. Jozef Galbavý (prvý zľava), predseda KR p. Tibor Santa (tretí zľava) a členovia KR p. Marek Fodor a p. Stanislav Krivošík (vpravo). Foto: KR ObFZ.

 

Na záver je patrí vysloviť poďakovanie partnerovi OlyBet.sk za zakúpenie jednotného oblečenia pre rozhodcov ObFZ Trnava. Čím sa podarilo na jednej strane zjednotiť ošatenie rozhodcov, a na druhej strane prinesie reprezentatívnejšie vystupovanie na hracej ploche.

Rozhodcovia prevzali nový výstroj v podobe dvoch dresov, termo trička, trenírok a štulpní najnovšej kolekcie značky Adidas. Výstroj budú rozhodcovia využívať na všetkých stretnutiach súťaží ObFZ Trnava počnúc prvým kolom jarnej časti sezóny 2023/2024.

Komisia rozhodcov plánuje začiatkom jarnej časti futbalových súťaží 2024 (v mesiaci marec)  otvoriť školenie rozhodcov čakateľov. Aj týmto vyzýva záujemcov o rozhodovanie aby sa prihlásili na:

krobfztrnava@gmail.com

tel. +421918222611  (kontakt predseda KR)

info: https://trnavaobfz.sk/ v sekcii ÚRADNE SPRÁVY

 

Fotogaléria nového výstroja rozhodcov ObFZ Trnava:

Rozhodcovia: Jozef a Pavol Mucha

Zástupcovia mladšej generácie rozhodkýň a rozhodcov: Viktória Králiková, Ondrej Haršány

V nových dresoch rozhodcovia reprezentovali ObFZ Trnava aj na Halovom turnaj o pohár predsedu ObFZ Trnava.

Predseda KR následne ukončil seminár s poďakovaním všetkým prítomným frekventantom aj hosťom za účasť a poprial veľa úspechov do jarnej časti sezóny 2023/2024.

Komisia rozhodcov ObFZ Trnava