Day

25 marca, 2021
25
mar
2021

POSUNUTIE ZIMNÉHO PRESTUPOVÉHO TERMÍNU PRE AMATÉROV DO 30. 4.

Pracovná skupina pre prípravu zmien a doplnení Registračného aprestupového poriadku SFZ navrhla predĺženie prestupového termínu pre amatérov počas zimného registračného obdobia s obmedzením a zimného registračného obdobia zo zahraničia do 30. 4. 2021. Návrh na zmenu a doplnenie RaPP bol oficiálne VV SFZ schválený hlasovaním per rollam dňa 23. marca 2021. V súvislosti s obmedzením všetkých amatérskych...
Read More