Day

11 januára, 2024
11
jan
2024

Manuál pri prestupe amatéra v zimnom období

Príslušní pracovníci a orgány SFZ pripravili praktický manuál pre všetkých, ktorých sa transfery amatérov dotýkajú, aby sa prestupový termín uskutočnil s čo najmenším počtom problémových presunov, ideálne bez sporov. Dôležitým zostáva fakt, že odstupné netvorí prekážku pre schválenie transferu amatéra a tvorí samostatný nárok. Jeden z kľúčových prestupových princípov je odstupné za amatéra, keď hodnota odstupného je nulová...
Read More