Muži OTJ Banka v nasledujúcej sezóne hrať nebudú

Sezóne 2017/2018 bola pre futbalový klub OTJ Banka veľmi nevydarená. V ôsmej lige sa družstvo mužov umiestnilo až na poslednom mieste, hoci ambície pred sezónou boli iné. V nasledujúcom ročníku sa z viacerých príčin dokonca rozhodli A-mužstvo nepostaviť do súťaže. O aktuálnej situácii futbalu v obci Banka sme sa porozprávali s prezidentom klubu Miroslavom Semanom. 

„Hlavný cieľ v sezóne 2017/2018 bolo zastabilizovať káder mužstva a postupnými krokmi sa „futbalovo dvíhať„ k tým vyšším priečkam v tabuľke. Uvedomovali sme si, že to nebude ľahká cesta nakoľko naše rady za posledné tri roky opustilo desať veľmi kvalitných hráčov. No verili sme si. Musím však zodpovedne priznať, že sa nám to nepodarilo. Sezónu hodnotím ako absolútne nevydarenú.“ 

Prezident klubu ďalej pokračoval detailnejším rozborom príčin, ktoré stáli za neúspešnou sezónou. „Za prvé to bola veľká stagnácia a nevyrovnanosť výkonov. Vyplývalo to hlavne z prístupu jednotlivých  hráčov k tréningovému procesu a následnou účasťou na majstrovských zápasoch. Nezodpovednosť a ľahostajnosť u niektorých hráčov vyústilo v pocit, že bez nich to nejde, že majú isté miesto v zostave aj bez tréningu. Stačí len prísť na zápas, ale aj to sa ignorovalo hlavne v jarnej časti. Miesto nich zaskakovala staršia generácia, ktorých výkonnosť už nie je najvyššia, no ich prístup k reprezentácií obce treba oceniť,“ uviedol M. Seman a ďalej pokračoval: Taktiež nám neprospeli veľké pohyby v mužstve, hlavne v jarnej časti. Odišli Boltun (Nitrianska Blatnica ), Topoľčány (Lúka),  pre pracovné a rodinné povinnosti prestali hrávať Švikruha, Mojzeš, Kopp, Slovík, Kiss, Halasz a takisto sme mali aj dlhodobo zranených Lešického, Mareka, Luloviča.“

Aj vyššie spomenuté dôvody vyústili k krízovej situácii, ktorá napokon skončila tým, že A-mužstvo Banky sa v sezóne 2018/2019 neobjaví v žiadnej zo súťaží Oblastného futbalového zväzu Trnava. Bližšie o tomto rozhodnutí prezradil M. Seman: „My sme ako klub prihlášku v riadnom termíne do súťaže podali. Výbor OTJ Banka s každým aktívnym hráčom uskutočnil osobný pohovor. Hráč sa musel jednoznačne vyjadriť, či chce alebo nechce reprezentovať obec,  a zároveň sa musí jednoznačne stotožniť so Stanovami klubu, z ktorých jasne vyplývajú jeho povinnosti, práva a nároky. V prípade, že tieto pohovory dopadnú negatívne, štatutárny zástupca klubu stiahne prihlášku zo súťaže. Oslovili sme celkovo 23 hráčov, s ktorými sme rátali pokračovať v novej sezóne. Za klub chceli hrávať deviati, siedmi hráči boli rozhodnutí hrávať v iných kluboch, a siedmi hráči kvôli pracovným a rodinným a študijným povinnostiam už hrávať futbal iba rekreačne. Takže rozhodnutie bolo jasné. Deň pred Aktívom ŠTK ObFZ Trnava, 9.júla 2018 klubový manažér cez informačný systém SFZ stiahol prihlášku družstva mužov zo súťaže.“

Futbal v obci Banka má dlhoročnú tradíciu a družstvo mužov neodmysliteľne patrilo k fungovaniu klubu, ktorý sa taktiež venuje mládeži. O tom, či je šanca, že sa v niektorých z nasledujúcich sezón A-mužstvo obnoví hovoril prezident klubu realisticky, vzhľadom na danú situáciu.  „Ja osobne som vždy optimista, no bude to veľmi ťažké. Ak skončí s futbalom generácia dnešných tridsiatnikov nemáme šancu mužstvo postaviť. Do úvahy pripadá vytvorenie spoločného mužstva so susednými obcami. Toto bude trend v najbližšom období. Ono sa to už teraz deje v mládežníckych kategóriách, dospelých to čaká tiež,“ povedal Miroslav Seman a prezradil, čo bude pre obnovu mužského futbalu v obci Banka kľúčové: „V našej obci pravých zanietených ľudí do futbalu už nenájdete. Ostal som úplne sám. Viac ako 12 rokov sa venujem práci s mládežou a od januára 2010 zastávam funkciu prezidenta klubu. Dnes je to všetko o peniazoch. Pracujeme výlučne na amatérsko – dobrovoľníckej báze. Finančne nás podporuje iba obec a tieto prostriedky sú prísne viazané na presne stanovené oblasti. V budúcnosť verím. Mužský futbal sa dá znova oživiť a to vtedy, ak získame ľudí z obce, ktorí ho chcú zasponzorovať a chcú pracovať v štruktúrach klubu.“

V najbližšom období sa budú chcieť v OTJ Banka zameriavať najmä na mládež, no ako priznal Miroslav Seman, ani tu sa klubu nevyhli problémy najmä personálneho charakteru. „Ako som už spomínal, mládežníckemu futbalu v našej obci sa osobne venujem takmer 12 rokov. V minulom súťažnom ročníku sme mali v súťažiach riadených ObFZ Trnava dve družstvá a to žiakov a prípravku. Dohromady 30 detí. V súťažnom ročníku 2018/2019 sme chceli v tomto trende pokračovať , no s futbalom z rôznych dôvodov skončilo 15 detí. Z roka na rok je to horšie a horšie. Záujem detí o tento šport neustále klesá. Fyzická záťaž  to pre dnešné detí nie je to pravé orechové. Do súťaže sme prihlásili iba družstvo žiakov. Napriek tomu budeme maximálnu energiu smerovať do rozvoja mládežníckeho futbalu.“

Tomáš Horký/Piešťanský denník