Školenie UEFA Grassroots C licencie ObFZ Trnava

Pravidelne raz ročne usporiada technický úsek SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Trnava školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. V tomto roku školenie absolvovalo 20 záujemcov, ktorí mali záujem o základnú trénerskú kvalifikáciu, aby mohli pôsobiť oficiálne ako tréneri v oblastných súťažiach. Školenie pozostávalo z 10 blokov. Štyri bloky boli kontaktnou výukou a šesť blokov online formou cez Microsoft Teams. V kontaktnej výuke sa tréneri venovali teórii spojenej s praxou a ostatné teoretické boli elektronickou formou. Školenie trénerov začalo 15. augusta a skončilo 19. októbra záverečnými skúškami. Teoretická výuka bola v priestoroch FC Spartak Trnava, ktorý nám umožnil využívať zasadaciu miestnosť v City Aréne. Praktická časť sa konala na ihrisku Slávia Trnava a ŠKF Sereď. Záverečné skúšky sa boli v zasadačke ObFZ Trnava, ktorých sa zúčastnil i sekretár ObFZ Emanuel Cuninka, ktorý vyzdvihol úroveň školenia a tiež bol spokojný s vedomosťami absolventov. Školenie viedol regionálny koordinátor vzdelávania SFZ Rastislav Vincúr a pri organizácii i výuke sa podieľal Jozef Brezovský, predseda TMK ObFZ Trnava.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úspešne ukončili všetci poslucháči: Bittera Michael, Čmehil Martin, Hodulík Patrik, Chrenka Martin, Jellus Michal, Kavoň Tomáš, Kavuliak Roman, Kitta Adam, Kralovič Andrej, Krč Jakub, Magdolen, Jozef, Nádaský Filip, Olšovský

František, Piovarči Stanislav, Pobjecký Juraj, Suchý Martin, Šiška Róbert, Špoták Rastislav, Valjent Branislav a Žitný Tomáš.
Pre ObFZ Trnava je to ďalší krok k zvýšeniu úrovne futbalu.